Visi & Misi

ambarawa.id mempunyai misi sederhana yang logis yaitu untuk mengakomodasi semua kalangan, pelaku usaha & UMKM yang berada di Ambarawa untuk dapat bersama-sama mengembangkan kota Ambarawa melalui kegiatan & usaha kreatif.

ambarawa.id menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak melalui layanan-layanan yang disediakan oleh ambarawa.id,  dengan tujuan akhir adalah sebuar visi mengenalkan image dan brand Ambarawa kepada khalayak luas sehingga pada akhirnya dapat menarik wisatawan dan pengusaha diluar kota Ambarawa sehingga memberikan dampak langsung secara ekonomi kepada masyarakat Ambarawa.